To all doctors
доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.н.

Доц. Камбурова се дипломира с отличен успех в специалностите „Медицинска сестра – детски профил“ през 1989 г., „Медицина“ през 1995 г. и „Здравен мениджмънт“ през 2003 г. във ВМИ – Плевен. В периода 1995 – 1998 г. работи като общопрактикуващ лекар и специализант по Педиатрия.

От 1998 г. е асистент по Социална медицина и заема различни академични длъжности в МУ-Плевен.От 2016 г. е доцент по Социална медицина и организация на здравеопазването. Придобива специалности по Социална медицина и здравен мениджмънт през 2002 г. и по Икономика на здравеопазването през 2018 г.

Преподава Социална медицина,  Епидемиология на здравето, Медицинска социология, Промоция на здравето, Здраве на мигрантите и малцинствата, Семейно здраве и др. в бакалавърски и магистърски програми на МУ-Плевен, българоезично и англоезично обучение.

Провежда специализации у нас и в чужбина – Белгия, Франция, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Северна Македония и др.Автор и съавтор в три монографии и зачими научни публикации и участия в национални и международни научни форуми. Сертифициран експерт по Здраве на мигрантите.

Наградена с грамота от Министъра на здравеопазването на Република България за работа със студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности (2017).

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left