To all doctors
Dr. Svetoslav Todorov

Д-р Светослав Кирилов Тодоров, зам.-директор на УМБАЛ Бургас АД. Д-р Тодоров е специалист по неврохирургия и магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Висшите си образования по медицина и обществено здраве и здравен мениджмънт придобива в МУ- Плевен.

He specializes in neurosurgery at MU - Varna with the base for specialization UMHAT Burgas and in 2020, after successfully passing the state exam for specialty at UMHAT Pirogov, he acquired a specialty in neurosurgery. From May 2021 she holds the position of coordinator of medical activities at UMHAT Burgas. Since January 2022, he has been Deputy Director of UMHAT Burgas.

Професионалният му път до този момент преминава през отделение по неврохирургия - УМБАЛ Бургас, отделение по Спешна медицина - УМБАЛ Бургас, ЦСМП Бургас, дежурен кабинет за неотложна помощ към Медицински център "Св. Николай Чудотворец".

Лектор е на курсове по първа долекарска помощ към БЧК Бургас. От февруари 2022 г.  е асистент по обща медицина към Факултет по медицина към Университет Асен Златаров - Бургас.

Air4Health © 2017 – 2024 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left