To all doctors
Д-р Елка Димитрова

Д- р Елка Димитрова,  специалист по вътрешни болести и ендокринология. От 1977 г. до 2003 г. работи в Областна  болница, гр. Видин, като завеждащ ендокринологично отделение. От 2003 г. завежда индивидуална  практика по eндокринология. Специализира в клиника по ендокринолоия в областта на диабетологията , тиреоидология и редки ендокринни забоялвания , за което има придобити сертификати. Член е на дружеството по ендокринология, като участва във всички   организирани от дружеството проучвания в областта на заболеваемостта от захарен диабет, тиреоидни заболявания (в регион Видин) под ръководсвтото на проф. Борисова. Участва в  национални, международни и световни конгреси по ендокринология на Международната   федерация по диабет  и Американската   асоциация  по диабет.

Air4Health © 2017 – 2023 Всички права запазени!
Air for health
Public benefit health association.

Sofia, Bulgaria.
crossmenuarrow-left