Към всички лекари
Д-р Димитър Кеахайов

Д-р Кехайов завършва Медицинския университет в гр. София през 1979 г. През 1986г. придобива специалност Ушно-носно-гърлени болести. Получава научна и образователна степен „Доктор по медицина“ по УНГ и Отоневрология през 1992 г.

Стартира кариерата си в Хирургично отделение на Районна Болница  – гр. Бяла, Русенско. От 1982 г.  до 1986 г. работи в Първостепенна Окръжна Болница  “Д-р Р. Ангелов” – гр. София , УНГ отделение. В периода 1986 – 1994 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Медицинска Академия – София.  От 1994 г. до 2001 г. е началник УНГ отделение в Първостепенна Окръжна Болница  “Д-р Р. Ангелов” – гр. София.  От 1998 г. до 2013 г.  е хоноруван преподавател (хон. професор) по Фониатрия в Държавна Музикална Академия „проф. Панчо Владигеров“  – гр. София, а от 2005 год. до момента  работи като лекар специалист по УНГ, Отоневрология и Аудиология в Университетска болница „Лозенец” – гр. София.

Има редица участия в конгреси в чужбина, статии и публикации в научни списания, научно-популярни списания и вестници в България, Русия, Германия, Испания.

Air4Health © 2017 – 2022 Всички права запазени!
Въздух за здраве
Здравно сдружение в обществена полза.

София, България.
crossmenuarrow-left