Нашите съседи и ние…

Подкрепяме кампанията на колегите от Босня и Херцеговина за това децата ни да дишат по-чист въздух.