Интересни нови данни

Съвсем наскоро, огромен информационен проект, свързан с анализ на здравните рискове, бе публикуван в сп. Lancet. Статията си заслужава детайлен прочит!