Условия за участие

Здравейте,

на тази страница са описани условията на които трябва да отговаряте, за да можете да вземете участие в пилотното провеждане на скрининг за белодробен карцином с нискодозова компютър томография…

(в момента се обновяваме. Моля посетете ни пак скоро)