Трябва ни цивилизован разговор…

Темата за замърсяването на въздуха не е нито само медицинска, нито само юридическа, нито само политическа. Опитите за “игра на дребно” и “тактически трикове” водят до това, че и малкото неща които могат да се правят, се правят късно или неефективно. Хайде да седнем на прагматичен разговор по въпроса за замърсяването на въздуха и да обсъдим какво реално можем да направим за да се подобри ситуацията. Благодарим на БТВ за поредно коректно отразяване на темата.

Какво СЗО пише по темата…

Малко икономика…

Май някой не се интересува от сметки

От ЕК са изчислили, че в годишните загуби влизат здравни грижи, загуби за работещите на които се налага да излизат в болнични, загуби за селското стопанство и т.н. и т.н….

И Южна Корея…

Там където има воля има и начин…

Южна Корея инвестира над 6 милярда долара за период надхвърлящ мандата на едно правителство в инициатива за очистване на въздуха (повече информация можете да прочетете ТУК)

Интересни нови данни

Съвсем наскоро, огромен информационен проект, свързан с анализ на здравните рискове, бе публикуван в сп. Lancet. Статията си заслужава детайлен прочит!

Как ни влияе замърсения въздух

  • Дихателна система – изострени респираторни симптоми, инфекции; повишена реактивност на дихателните пътища, дразнене; възпаление на белите дробове; повишена смъртност от респираторни заболявания; повишен брой хоспитализации; понижена функция на белите дробове, астматични пристъпи, изостряне на ХОББ, повишен риск от рак на белия дроб.
  • Сърдечносъдова система – инфаркт на миокарда, повишено кръвно налягане, атеросклероза, хипертензия, повишена мозъчно-съдова исхемия. Биологичните механизми, свързващи замърсяването на въздуха със сърдечните заболявания, включват както директни въздействия на замърсителите върху сърдечносъдовата система, кръвта и белодробните рецептори, така и косвени въздействия, медиирани чрез белодробен оксидативен стрес и възпалителни реакции.
  • Нервна и мозъчносъдова система – нарушения в развитието на нервната система, възпаление на невроните, оксидативен стрес, промени в кръвно-мозъчната бариера, главоболие, тревожност, инсулт, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон. Сместа от компоненти в замърсяването на въздуха включва също и тежки метали, изпускани в атмосферата, например живак или олово. Те се задържат във въздуха, докато не бъдат върнати обратно на земята с валежите. Много от тежките метали имат силно невротоксично действие върху човешкото тяло, особено при децата.
  • Репродутивни проблеми и здраве на децата – влошено качество на спермата, ДНК фрагментация, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, раждания в ниска гестационна възраст.