Въздушното замърсяване влияе и на ин-витро…

В скорошна научна публикация,  авторите поставят и отговарят на важен въпрос свързан с неоценено досега въздействие на въздухното замърсяване.

КАКВО СЕ ЗНАЕ ДО МОМЕНТА

Излагането на високо замърсяване на въздуха в атмосферния въздух се предполага, че е свързано с ниска плодовитост и висока загуба на ранна бременност при жените.

ВЪПРОСА НА ПРОУЧВАНЕТО

Дали концентрациите на пет критерия за замърсяване на въздуха са свързани с вероятността от загуба на биохимична бременност и вътрематочна бременност при жени?

РЕЗЮМЕ ОТГОВОР

Увеличените концентрации на фини прахови частици (PM10), азотен диоксид (NO2), въглероден окис (CO) по време на контролирана овариална стимулация (COS) и след ембриотрансфер са свързани с намалена вероятност за вътрематочна бременност.

 

Дали намаляването на цигарите помага?

Авторите на едно интересно ново проучване са си задали и научно са отговорили на един важен практически въпрос:

Намаляването на броя изпушени цигари дневно дали снижава рисковете от заболеваемост и смъртност свързана с най-честите болести от които страдат пушачите?

Еднозначният цитат на заключението е: “Прекратяването на тютюнопушенето е единствената ефективна стратегия за намаляване на вредата, причинена от тютюнопушенето. Тази констатация трябва да мотивира клиницистите да оказват помощ на пушачите, за да им помогнат да се откажат напълно от тютюнопушенето.

Мръсен въздух вреди и на неродените

Излагането на замърсяване на атмосферния въздух е свързано с повишен риск от високо кръвно налягане (АХ) при възрастни и деца. Последните данни показват, че експозицията на замърсяване на въздуха по време на бременност може да доведе до повишен риск за следващото поколение. Малко проучвания са изследвали тези взаимоотношения. Проведено е проспективно проучване на 1293 майки в Бостънската раждаща кохорта (включена в периода 1998-2012 г.) и техните деца, които са имали последващи посещения на възраст между 3 и 9 години и пълни данни за експозицията и резултатите. Основната експозиция, която е проследявана е концентрацията на частици в средата ≤2,5 μm (PM2,5) по време на бременност, се оценява чрез сравняване на жилищния адрес на майката с монитори за качеството на въздуха на Агенцията за защита на околната среда на САЩ. Дефинирахме за основен очакван резултат детска систолна АХ (САХ) процент съгласно справката в САЩ (Четвърти доклад) и класифицирахме повишението на БП като СБП ≥ 90-ия процент. Нашата извадка, коригирана с много вариации, показа рязко увеличение на процента на САХ на потомството и риск за повишено ниво на АХ, когато концентрацията на PM2,5 в третия триместър беше ≥13 μg / m3. Най-високият спрямо най-ниския тертил при експозицията на PM2.5 в третия триместър е свързан с увеличение с 4,85 (95% доверителен интервал: 1,38-8,37) процента на детската сърдечна недостатъчност или с 1,61 (95% доверителен интервал: 1,13-2,30) детско повишено АН. Инкремент с 5 μg / m3 в PM2.5 по време на третия триместър се свързва с 3.49 (95% доверителен интервал: 0.71-6.26) процента увеличение на детския SBP или 1.47 (95% доверителен интервал: 1.17-1.85) пъти по-висок риск от повишаване на АН. Нашите резултати показват, че експозицията на PM2.5 в околната среда през третия триместър на бременността е свързана с повишена АХ при деца на възраст от 3 до 9 години.

Срещу замърсяването за да не забравяме…

Ново проучване добавя към нарастващите доказателства, че ранното излагане на въздушно замърсяване може да увеличи както риска от самоубийство при по-младите хора, така и болестта на Алцхаймер при по-възрастни.

Симптомите на болестта на Алцхаймер започват в детска възраст в замърсена околна среда и трябва да въведем ранни ефективни превантивни мерки. Излишно е да се предприемат реактивни действия десетилетия по-късно.

За тези които са малко по зле от нас…

Дейтънското споразумение стана на 22 години. То целеше ера на мир за Босна и Херцеговина.

Повече от всякога обаче, в света вилнее друг убиец, отговорен за повече животи, отколкото всяка война – замърсяването на въздуха.

Електроенергията, произведена от въглища, може да бъде евтина в краткосрочен план. Електричеството дори се изнася в съседни страни.

Но каква е цената на здравето и околната среда?

Вижте статията публикувана от ООН по темата, и помнете, че Босня и Херцеговина е единствената държава в Европа, която изпреварва България по смъртност дължаща се на въздушно замърсяване.

Въздухът в къщи също е важен

Излагането на замърсяване на въздуха вътре в къщи от използването на дърва или въглища за готвене и отопление е свързано с по-висок риск от смърт от инфарк и инсулт, според проучване от Оксфордския университет и изследователи в Китай.

Доказателства за връзката: въздушно замърсяване и астма

Дългосрочната експозиция на високи нива на автомобилен трафик и на озон значително увеличава риска от симптоми на астма, астматични пристъпи или необходимост от употреба на лекарства за астма, според ново проучване, публикувано в European Respiratory Journal
Проучването засилва данните от  предишни проучвания за връзката между дългосрочното излагане на замърсяване на открито и астма при възрастни.
То също така предлага нови прозрения за това, кои са основните механизми, като изследва концентрацията на 8-изопростан, която се издишва от белите дробове и се смята, че е биологичен маркер за увреждане на тъканите в белите дробове.

Ако ще се разхождате до Атина или Солун…

Скъпи приятели и съмишленици, ако планирате да се разходите до южната ни съседка по празниците, имайте предвид, че те – гърците са по-загрижени за чистотата на въздуха в столицата си, поради което въвеждат разумни ограничения. Ако Вие или Ваши познати ще пътувате натам, споделете този постинг за да няма неприятни изненади.